Adviseur system engineering – Ellbru – Lelystad

ellbru

Bedrijfsomschrijving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van hetministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zevenlandelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan200 jaar werken ze dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaarNederland. Ze beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en-wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen metanderen werken ze aan een land dat beschermd is tegenoverstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoonwater. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aaneen veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat isRijkswaterstaat.

Functieomschrijving

Doel van defunctie

Als Senior adviseurSystem Engineering word je ingezet in het cluster MN A VaarwegenNoord (IJsselmeergebied). Je gaat werken aan nieuw op te stellen enlopende onderhoudscontracten voor de vaarwegen van Midden NederlandNoord. In deze functie ben jij het aanspreekpunt en draag je zorgvoor de implementatie van de werkwijze System Engineering. Hierinben je een serieuze gesprekspartner voor zowel de interneopdrachtgever als de clusterteamleden. Je draagt zorg voor deinbedding van System Engineering methodiek op alle niveaus van hetaanbestedingsdossier welke opgesteld zal worden in deRijkswaterstaatomgeving GRIP.

Hiermee werk jeaan onderstaande doelen:

1.Klanteisenspecificatie (KES), systeemspecificaties en deVraagspecificatie eisen (VSE) conform de templates die beschikbaarzijn

2. V&V dossier conform de templates diebeschikbaar zijn

3. De invulling van het totstand komen van de hiervoor genoemde eisen en V&V matrix en debewaking van de doeltreffendheid en relevantie (SMART)

Typering van defunctie

 • Je adviseertde Regisseur Assetmanagement bij het vastleggen van de bestaandesituatie (o.a. areaalgegevens opvragen en archiefonderzoek doen bijde beheerder);
 • Je past de Basisspecificatiesen Verificatiestrategie toe die door de adviseur SystemOntwikkeling zijn voorgeschreven;
 • Jespecificeert mede klanteisen (Regisseur Assetmanagementspecificeert ook klanteisen namens de beheerder);
 • Je specificeert de functionele systeemeisen d.m.v. eenfunctie-analyse, een aspect-analyse en een raakvlakanalyseinclusief verificatiemethode en -criteria;
 • Jevraagt het RAMS-plan opdrachtgever op en controleert op deRAMS-onderwerpen of het goed wordt uitgevoerd/ opgenomen in deeisen;
 • Je beheert de klant- en systeemeisen ende raakvlakken (al dan niet in een eisen managementsysteem) en pasthierop toe de regels omtrent versiebeheer die door de adviseurSysteem Ontwikkeling zijn vastgesteld; 
 • Je stelt het eisendeel van de Vraagspecificatie op (in deRijkswaterstaatomgeving GRIP);
 • Samen metanderen
 • Je werkt actief samen met je collega’suit de projectteams. Binnen de projectteams zorg jij ervoor datiedereen het belang van System Engineering onderkent enonderschrijft. Verder stem je met de Technisch Manager af of met degeleverde producten aan de verwachtingen wordtvoldaan. 

Functie-eisen

Eisen

 • Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- endenkniveau.
 • De aangeboden kandidaat heeftkennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring metimplementatie en uitwerking van de systematiek SystemEngineering
 • De aangeboden kandidaat heeftaantoonbare ervaring in het doorvertalen van klanteisen naar smartcontracteisen
 • De aangeboden kandidaat heeftkennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het werken inde combinatie als adviseur SE en MPB

Wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis enervaring met verificatie en validatie
 • Deaangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis met verificatie envalidatie dossiers
 • De aangeboden kandidaatheeft aantoonbare kennis van en ervaring met het werken in deen IPMteam

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyserend vermogen
 • Samenwerken
 • Plannen enorganiseren

Arbeidsvoorwaarden

Als adviseur system engineering bij Rijkswaterstaatin Lelystad werk je binnen een gedreven team.

Daarnaast bieden wij:

 • Interessante en complexe projecten bij toonaangevendeopdrachtgevers;
 • Doorgroei- enontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een salarispassend bij jouw kennis en ervaring tussen €5.500 -€7.500;
 • Een baan van 36 uur perweek;
 • 25 vakantiedagen per jaar op fulltimebasis.

Op deze vacature kunnen ookZZP’ers reageren. U kunt reageren tot 17 juni12.00.

Lees hier meer

Deel deze vacature: