Adviseur verkeers- en vervoersmodellen – Rijkswaterstaat – Lelystad

Rijkswaterstaat

Wat ga je doen:

We willen ons nu en in de toekomst vlot en veilig kunnen verplaatsen over het wegen- en spoorwegennet. Het is daarbij wel belangrijk dat de omgeving leefbaar blijft. Onze verkeers- en vervoermodellen helpen ons om de juiste besluiten te nemen over infrastructuur en verkeers- en vervoerbeleid. De modellen geven inzicht in hoe de mobiliteit in Nederland er in de toekomst uit kan zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inzicht over verwachte ontwikkelingen in het gebruik van auto, openbaar vervoer en fiets. Als adviseur verkeers- en vervoersmodellen bij Rijkswaterstaat ga jij hier een bijdrage aan leveren. Interesse? Lees dan snel verder!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Jij zorgt voor voor het verzamelen en beheren van essentiële input voor onze verkeers- en vervoersmodellen, met name voor het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Nederlands Regionaal Model (NRM). Deze input omvat diverse gegevens, zoals mobiliteitsgedrag van het nationaal verplaatsingsonderzoek ‘Onderweg in Nederland’, ODiN, ruimtelijke sociaaleconomische data van heden en toekomst, en verkeerstellingen van zowel het Rijk als decentrale overheden.

Je fungeert vaak als opdrachtgever naar marktpartijen en instanties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij geef je duidelijke opdrachten, begeleid je de uitvoering, bewaak je de planning en beoordeel je de resultaten op kwaliteit. Bij ODiN werk je samen met kennispartners tevens aan innovatie van dataverzameling, waarbij ook aandacht is voor veilig datagebruik en vertrouwelijkheid.

Daarnaast bepaal en beheer je modelinstellingen, zoals kostenkentallen (autokosten, ov-tarieven, etc.) die gebruikt worden voor prognoses. Deze instellingen komen voort uit omgevingsscenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) of uit beleidsuitgangspunten. Je vertaalt deze beleidsuitgangspunten naar concrete instellingen voor de modellen, in overleg met het ministerie en externe deskundigen. Je verdiept je graag in hoe data en instellingen de modellen beïnvloeden en welke vraagstukken hiermee worden aangepakt. Zo ben je in staat om te adviseren over de benodigde invoerdata en over de toepassing hiervan in de modellen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Samenwerking! Jouw rol brengt met zich mee dat je met allerlei partijen samenwerkt: marktpartijen, het CBS, collega’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), ProRail, decentrale overheden, kennispartners en uiteraard je collega’s van het team Verkeer & Vervoer van de afdeling Modellen en Applicaties en andere onderdelen van Rijkswaterstaat.

Het geeft jou energie om samen met anderen tot breed gedragen resultaten te komen, die zo goed mogelijk voorzien in de behoeften van de gebruikers. Mogelijk komen jullie samen ook tot nuttige innovaties of procesverbeteringen.

Daarnaast houd je van cijfers en ben je gemotiveerd om de data en modelinstellingen op orde te houden (up-to-date, overzichtelijk geordend en met getoetste kwaliteit): het geeft je voldoening om op deze manier een solide basis te leggen voor betrouwbare modellen en prognoses, en zo bij te dragen aan goed gefundeerde besluitvorming voor een bereikbaar en leefbaar Nederland, gebaseerd op objectieve informatie.

Jij haalt voldoening uit het verkennen van de complexe relaties tussen verkeer en vervoer en de samenhang met ruimtelijke inrichting en menselijke keuzes. Je voelt je aangetrokken tot de politieke en bestuurlijke dimensies, en je vindt het leuk om de maatschappelijke en technologische veranderingen te begrijpen die voortkomen uit ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer.

Wat wij aan jou waarderen
We waarderen de manier waarop jij op proactieve en gestructureerde wijze aan de slag gaat met de input en instellingen voor onze modellen, en hierbij actief de samenwerking zoekt met collega’s en andere partijen. In het bijzonder waarderen we hierbij jouw nauwkeurige en kritische instelling: je beseft dat de kwaliteit van de modelberekeningen valt of staat met wat je er in stopt, en dankzij jou krijgt dit de aandacht die het verdient!

Je hebt eigen ideeën over mogelijke verbeteringen aan dataverzameling en staat open voor ideeën van anderen. Hierbij blijf je sterk gefocust op wat de behoeften zijn. Je maakt goed onderscheid tussen wat kan en wat echt nodig is. Je realiseert je dat er binnen een organisatie als Rijkswaterstaat bepaalde kaders gelden en bent je bewust van onderlinge afhankelijkheden.

Je beschikt over goede vaardigheden op het gebied van zelfstandig werken, plannen en organiseren. Je bent daarnaast verbaal sterk en kan helder op papier zetten wat er gedaan moet worden.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken er naar uit! Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Of over de sfeer binnen het team of de afdeling? Bel of app dan vrijblijvend met Margriet Kruiderink, afdelingshoofd Modellen en Applicaties, 06-51990538, of Onno Miete, coördinator cluster Verkeers- en Vervoermodellen, 06-21131463. Zij vertellen je graag meer!

  • je hebt een diploma in een relevante richting, zoals civiele techniek (met als specialisatie bijvoorbeeld transport en planning of verkeerskunde), vervoerseconomie, sociale geografie , econometrie of (toegepaste) wiskunde
  • je hebt kennis van ten minste de basisbeginselen van strategische verkeers- en vervoermodellering
  • je bent handig met data en software
  • je bent bereid je te ontwikkelen op het gebied van projectmatig werken en projectleiding
  • je standplaats is Rijswijk en/of Utrecht. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toe laat
  • de (online) selectiegesprekken vinden plaats op een nader te bepalen moment
  • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten
  • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces

Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek?
Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is. Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Belangrijk en leuk om te weten! Met ingang van 1 juli 2024 gelden er nieuwe afspraken voor de CAO Rijk. Dit houdt in dat er een aantal positieve aanpassingen zijn op huidige arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een salarisverhoging van 8,5% èn worden de salarisbedragen vervolgens verhoogd met € 50 (bruto). Daarnaast wordt per 1 juli 2024 het Individueel Keuze Budget (IKB) verhoogd tot 16,50% van het salaris. Tevens wordt met ingang van 1 januari 2025 het gedeeltelijke vloerbedrag gewijzigd in een maandelijks minimaal IKB-budget van € 440 (bruto) bij een volledige arbeidsduur. Meer weten over het onderhandelingsresultaat voor het nieuwe CAO Rijk? Lees hier verder!

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Modellen en Applicaties
Bij de afdeling Modellen en Applicaties vernieuwen, actualiseren en beheren we scheepvaart-, wegverkeers- en watermodellen en kennisrijke webapplicaties. We stellen via verschillende modellen prognoses op voor relevante zichtjaren en sociaaleconomische scenario’s. Daarnaast leveren we expertise en ontwikkelen we kaders die zorgen voor de juiste toepassing van modellen en applicaties. Ook adviseren we bij de toepassing van modellen ten behoeve van beleid en uitvoering. Tot slot nemen we deel aan en ontwikkelen we allianties, zoals het Informatiehuis Water en het Nationaal Modellen- en Datacentrum.

Lees hier meer

Deel deze vacature: