Bestuursadviseur – Flexintens – Lelystad

Flexintens

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 18-01-2024 om 12:00.

Functiebeschrijving
Voor de Provincie Flevoland is FlexIntens op zoek naar een Bestuursadviseur voor 36 uur per week.

Organisatie
Provincie Flevoland is een overheidsorganisatie op provinciaal niveau. Ze vormt de bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in de provincie. Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning (CdK) vormen samen het bestuur van provincie Flevoland. De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 450 medewerkers. Het coalitieakkoord 2023-2027 van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bouwt voort op de resultaten van de jaren daarvoor en geeft richting aan nieuwe ambities en doelstellingen, onder andere op het gebied van woningbouw, energietransitie, digitalisering en regionale landbouw. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het contact met de bevolking van Flevoland onder de noemer ‘Eigentijds Bestuur’ met aandacht voor meer participatie en andere instrumenten om ondernemers, maatschappelijke organisaties en de inwoners te betrekken.

De eenheid Bestuur
De eenheid Bestuur is als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie per 1 januari 2021 van start gegaan. De eenheid is verantwoordelijk voor één van de provinciale kerntaken van de provincie Flevoland, te weten de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dit betekent dat de medewerkers opereren op het snijvlak van bestuur en organisatie. De eenheid Bestuur (ca. 33 medewerkers) bestaat uit bestuursadviseurs, medewerkers ten behoeve van het Kabinet van de Commissaris en beleidsvelden als veiligheid en ondermijning, en de ondersteuning van het college van Gedeputeerde Staten.

Opdracht
Voor de eenheid Bestuur zoeken we een ervaren en senior bestuursadviseur en woordvoerder voor een periode van 6 maanden (op basis van 24 weken) met een mogelijk verlenging van 2 x 6 maanden (eveneens op basis van 24 weken per 6 maanden). Als bestuursadviseur werk je op het grensvlak tussen bestuur, de ambtelijke organisatie en politiek. Je hebt ruime ervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. Daarin zorg je ook voor verbinding.  Zowel binnen de eenheid als in de relatie met zowel het college als met de andere afdelingen binnen provincie Flevoland.

Jij weet wat het betekent om én dienstbaar te zijn en om proactief bestuurders van strategisch advies te voorzien. Je bent een stevige persoonlijkheid en weet je makkelijk en snel te bewegen tussen verschillende belangen. Je houdt je hoofd koel in een dynamische omgeving.  Door jouw kennis en ervaring kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar onderwerpen die maatschappelijk relevant zijn. Je bent omgevingsbewust en jouw advisering is kernachtig en integraal.  Je bent van nature een verbinder en weet overzicht te houden in een complexe dossiers.

Je houdt van zelfstandige verantwoordelijkheid en haalt energie uit het te woord staan van de media.

Je verantwoordelijkheden:

 • Je ondersteunt het college strategisch op bestuurlijk en communicatief vlak.
 • Je draagt bij aan het soepel laten verlopen van ambtelijke en bestuurlijke processen. Je volgt de voortgang in de portefeuilles, adviseert hierover en onderneemt waar nodig actie. Je hebt een scherp gevoel voor verhoudingen en goede politiek-bestuurlijke antenne.
 • Binnen deze opdracht ben je verbonden aan een gedeputeerde en treedt ook op als zijn woordvoerder. Voor de gedeputeerde fungeer je als sparringpartner, coach en vertrouwenspersoon.
 • Je bent alert op risico’s en kansen en bent in staat de bestuurder te spiegelen op het totaal van haar functioneren. Je volgt daarom het nieuws en analyseert relevante politieke en bestuurlijke ontwikkelingen.
 • Je staat de media te woord en samen met de collega’s van andere eenheden werk je aan een sterke profilering van de provincie Flevoland en haar de bestuurders.
 • Verwacht wordt dat je ook wisselende klussen of projecten oppakt op het snijvlak van bestuur, besluitvorming en ambtelijke organisatie en dat je collega’s kunt waarnemen.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Maandag tot en met vrijdag (regelmatige beschikbaarheid op woensdagavonden en vrijdagen is nodig voor een adequate invulling van de functie).Functie-eisen

Eisen:

 1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking
 2. Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau
 3. Aantoonbare werkervaring als adviseur in een politiek bestuurlijke omgeving

Wensen:

 1. Een afgeronde opleiding op WO bestuurskunde, politicologie of communicatiewetenschappen
 2. Minimaal 3 jaar werkervaring als bestuursadviseur
 3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een functie op het snijvlak van openbaar bestuur en ambtelijke organisatie
 4. Aantoonbare werkervaring met strategische advisering binnen het openbaar bestuur op het vlak van communicatie en of reputatiemanagement (toon dit in het cv aan door middel van 2 concrete voorbeelden)
 5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als woordvoerder binnen het openbaar bestuurArbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: