Leerplichtambtenaar – koen. – Lelystad

koen.

Wat jij doet

Als leerplichtambtenaar ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplichtwet. Je hebt als doel om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren binnen de gemeente waarin je werkt, hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen. Hierbij heb je een signalerende en adviserende rol, maar kun je indien nodig ook handhavend optreden.

Je voert gesprekken met scholen, ouders en leerlingen om schoolverzuim te voorkomen en te verminderen. Je monitort de schoolgang en controleert of ouders de juiste stappen ondernemen als hun kind niet naar school gaat. Bij ongeoorloofd verzuim en bij vermoedens van problematiek ga je in gesprek met de leerling, de ouders en eventueel andere betrokkenen, om te zoeken naar een passende oplossing.

Als leerplichtambtenaar werk je nauw samen met scholen, jeugdzorg en andere hulpverleningsinstanties om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Je hebt oog voor de individuele situatie van de leerling en zijn of haar ouders en je zoekt naar maatwerkoplossingen om hen te ondersteunen.

Je bent in staat om juridische procedures te starten indien nodig, maar je probeert in eerste instantie problemen op te lossen door middel van gesprekken, advies en bemiddeling. Je rapporteert over de resultaten van je werk en draagt bij aan beleidsontwikkeling op het gebied van leerplicht. Kortom, als leerplichtambtenaar ben je een belangrijke schakel tussen onderwijs, ouders en gemeente om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren naar school gaan en hun opleiding afmaken.

Lees hier meer

Deel deze vacature: