Topadviseur waterkwaliteit en natuur – Rijkswaterstaat – Lelystad

Rijkswaterstaat

Omschrijving

Als topadviseur Waterkwaliteit en natuur adviseer je de top van Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld over de vraag hoe we kunnen voldoen aan de Europese kaderrichtlijnen Water en Marien. Daarnaast buig je je over stikstof, PFAS en andere opkomende en zeer zorgwekkende stoffen in onze wateren die ons drinkwater en onze leefomgeving bedreigen.

Het belang van een goede waterkwaliteit en een biodiverse en gezonde leefomgeving neemt steeds meer toe. Het onderwerp staat dan ook volop in de belangstelling van de samenleving, de media en in de Tweede Kamer.

Het klimaat, de maatschappij en de sociaaleconomische omgeving veranderen. Dat stelt nieuwe eisen aan het water(natuur)beheer én aan Rijkswaterstaat. Ben jij de aangewezen persoon die hierover richtinggevend en strategisch adviseert? Wij nodigen je dan uit om te solliciteren!

Hoe jij bijdraagt aan schoon water en biodiversiteit voor Nederland
Vanuit je centrale kennisrol en met je integrale visie op de problematiek en opgaves lever jij strategische adviezen die maken dat Rijkswaterstaat op het gebied van duurzaam waterbeheer dé uitvoeringsorganisatie is en blijft. Of het nu gaat om de Kaderrichtlijnen Water/Marien of Natura2000, de aanpak van verontreinigingsbronnen en opgaven rondom waterkwaliteit of ecologisch veerkrachtige watersystemen, biodiversiteit en schoon water; jij bent de (inter)nationaal erkende autoriteit.

Dankzij je gedegen kennis van het Nederlandse watersysteem en het functioneren van de ecosystemen daarin geef je impactvolle adviezen aan onder meer de directeur-generaal en het bestuur van Rijkswaterstaat, de minister/staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, minister voor natuur en stikstof, en de deltacommissaris. Je hebt kennis van en ervaring met complexe bestuurlijke vraagstukken en met het adviseren over passende sturingsperspectieven bij een brede range aan maatschappelijke opgaven. Wetenschappelijke kennis en politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen vertaal je naar wegen om de water/natuurdoelen te halen en naar optimale, duurzame toepassingen in ons waterbeheer.

Vanuit jouw RWS-brede adviesrol denk je bijvoorbeeld mee hoe projecten/initiatieven in de fysieke leefomgeving zo min mogelijk impact hebben op natuur en waterkwaliteit of die zelfs verbeteren. Je bent verantwoordelijk voor verkenningen, visievorming en het oplossen van strategische vraagstukken.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je waarborgt interne en externe kennis, deskundigheid en vakmanschap en zorgt dat deze binnen onze organisatie worden toegepast. Signaleer je nieuw talent op het gebied van waterkwaliteit en natuur? Jij boeit en bindt deze wateradviseurs van de toekomst. Daarnaast begeleid en coach je de adviseurs waterkwaliteit en natuur. Je zorgt voor hechte samenwerkingsverbanden, zowel in- als extern en zowel nationaal als internationaal. Binnen (inter)nationale kenniscommunities rondom waterkwaliteit en natuur vertegenwoordig je Rijkswaterstaat.

Je vormt samen met je collega’s op het gebied van waterkwaliteit en natuur binnen Rijkswaterstaat een boegbeeld voor het werkveld. Ook ontwikkel je een samenhangende strategische visie op de opgaves met andere topadviseurs, in het bijzonder die rondom water en ruimte, waterveiligheid, assetmanagement, duurzaamheid en informatiemanagement.
Als strategisch adviseur kun je goed schakelen tussen verschillende niveaus: je weet de weg tussen strategisch en operationeel en kunt adviseren op het niveau van publiek, werkvloer, politiek en bestuur.

Wat wij aan jou waarderen
Je geeft gevraagd en ongevraagd strategisch advies met oog voor de politiek bestuurlijke context. Je bent in staat om snel op actuele thema’s in te spelen en hierin het voortouw te nemen. Daartoe leg je verbinding met stakeholders op alle niveaus in en buiten de RWS-organisatie. Met jouw netwerkvaardigheden stimuleer je kennisdeling en kennisborging tussen de verschillende kennisvelden van Rijkswaterstaat. Je geeft richting aan het hoofdkennisveld Watermanagement en draagt bij aan de ontwikkeling van andere kennisvelden.

Je bouwt je kennisnetwerk steeds meer uit en weet waar je welke kennis in dit netwerk kunt ontsluiten. Je kunt goed inschatten welke kennisgebieden Rijkswaterstaat binnen zijn eigen organisatie (verder) moet ontwikkelen en voor welke kennis we het kennisnetwerk moeten betrekken. Je bent toekomstgericht en innovatief en bent in staat om met gezag en overtuigingskracht extern te opereren en synergie aan te brengen.

Vragen?
Wil je meer weten over de functie? Bel dan met Katja Portegies, directeur veiligheid en water via 06 27060320. Voor andere vragen kun je terecht bij Sabina de Gooijer, Management Development adviseur, via 06 51357890. Zij vertellen je graag meer hierover!

Functie-eisen

 • je hebt een wo-diploma in een relevante richting, zoals waterkwaliteit, aquatische ecologie, biologie, of chemie/milieutechnologie
 • je hebt minimaal 15 jaar ervaring, waar onder het geven van strategisch advies op bestuurlijk niveau. Je kunt dit ook vertalen naar concreet advies met handelingsperspectief voor de organisatie
 • je bent vanuit een breed perspectief deskundig en je hebt een heldere visie op het waterbeheer en krijgt hiervoor (inter)nationale erkenning. Daarbij beschik je over een relevant netwerk in de kennisinfrastructuur, dus binnen universiteiten, kennisinstellingen en de markt, en bij voorkeur ook binnen de overheid
 • je bent in staat om integraal advies te geven, waarbij je rekening houdt met alle relevante aspecten binnen onze complexe organisatie en operationeel, tactisch en strategisch niveau met elkaar verbindt
 • je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar, en je hebt een excellent ontwikkelde politiek-bestuurlijke gevoeligheid

Arbeidsvoorwaarden

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week)
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken
 • hybride werken
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Utrecht/Lelystad/Rijswijk. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op locatie wanneer je functie dit toelaat
 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats op nader te bepalen datum
 • Rijkswaterstaat stimuleert mobiliteit. Openstaan voor frisse blikken en nieuw toptalent vinden we belangrijk. Deze rol is tijdelijk en in principe voor 5 jaar, tijdig bekijken we samen wat jouw volgende stap kan zijn of dat er eventueel verlenging van toepassing is
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces

Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Waterkwaliteit en Natuurbeheer
De afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer beschikt over diepgaande kennis en expertise van de waterkwaliteit, ecologie, gebruiksfuncties (zwemwater, drinkwater, koelwater, recreatie en scheepvaart), emissies en verontreinigingsbronnen in zowel zoete als zoute watersystemen. Met deze kennis ondersteunen we Rijkswaterstaat en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, en Economische Zaken en Klimaat bij onder meer de implementatie van de EU-kaderrichtlijnen Water en Marien en de beheerplannen Natura 2000. Ook dragen we bij aan vergunningverlening en monitoren we in grote watersystemen de effectiviteit van maatregelen, natuurcompensatie en andere ingrepen in het watermilieu. De afdeling bestaat uit ruim vijftig medewerkers.

Lees hier meer

Deel deze vacature: