Junior Intercedent – Tempo Team – Lelystad

Tempo Team

Functieomschrijving

Beschrijving

Ben jijeen gedreven go-getter die niet alleen kansen ziet, maar ze ookdaadwerkelijk grijpt? Als Junior Intercedent met een passie voorzowel mensen als resultaten, ben jij de drijvende kracht achter hetbinnenhalen van nieuwe klanten en het bouwen van sterkerelaties?! 

Watga je doen

Stel je voor: jij, alsJunior Intercedent in de bruisende omgeving van Almere. Hier benjij de superheld die zowel de zakelijke wereld als de menselijkekant met elkaar verbindt. Je ruikt de kansen van verre en zet ermet volle energie koers naar. Je overtuigt niet alleen bedrijven,maar bent tevens een meester in het naadloos laten aansluiten vanonze fantastische kandidaten op hun behoeften. Matchmaking zit injouw DNA, maar jouw rol gaat verder dan dat. Je begrijpt dattevreden klanten de sleutel tot succes zijn. Daarom steek je nietalleen tijd in het binnenhalen van nieuwe business, maar ook in hetbehouden van bestaande klanten. Voor jou is succes een cocktail vantevreden bedrijven en gelukkige mensen. Dit geeft jouw werk echtbetekenis.

Voorwat, hoortwat!

 • Competitiefsalaris: We weten dat hard werk beloond moet worden. Jestartsalaris bij ons is tussen de €2550,- en de €3000,-(afhankelijk van je relevante werkervaring). Uiteindelijk kun jeals intercedent doorgroeien tot een salaris van maximaal €3900,-(eind schaal 7, als senior in dezefunctie). 

 • Never-Stop-Learning:Ontwikkeling staat centraal bij ons. Als Junior Intercedent biedenwe talloze opleidingsmogelijkheden, zowel vakinhoudelijk alspersoonlijk.

 • Bouwenaan de toekomst: Een jaarcontract is het begin, maar we houdenzeker zicht op dat vaste contract. We willen samengroeien!

 • Reisvergoeding:Gepaste kilometervergoeding voor zowel woon-werkverkeer alszakelijk verkeer of volledige vergoeding van je OV kosten. Indienvan toepassing zal er een E-bike beschikbaar zijn of een vestigingauto, zodat je zonder moeite je klanten kuntbezoeken;

 • Bonussenen aandelen: Jouw succes is ons succes. Daarom kun je rekenen opboeiende bonusregelingen en als Junior Intercedent een mogelijkheidom aandelen teverwerven.

 • Timeto Relax: Geniet van 25 vakantiedagen en als je wilt, koop er nog 5extra bij. Rust isbelangrijk!

Wieben jij

Jij bent werkelijk eenprofessional in hart en nieren! Het jongleren met verschillendeverantwoordelijkheden is jouw tweede natuur en dat sluit naadloosaan bij jouw rol als Junior Intercedent. Prioriteiten stellen isvoor jou een fluitje van een cent, zelfs als de druk oploopt. AlsJunior Intercedent ben jij vastberaden om tastbare resultaten tebehalen. Tegenslagen brengen jou niet van de wijs; integendeel, jezoekt onvermoeibaar naar alternatievebenaderingen.

Met jouwaanstekelijke enthousiasme en grenzeloze teamspirit breng jij eenflinke dosis dynamiek in ons team. Onze leuze? Werkplezier staataltijd bovenaan onzelijst!

Verder:

 • Jebeheerst de Nederlandse taal vloeiend (minimaal op C1niveau);

 • Jebeschikt over denk- en werkniveau opHBO-niveau;

 • Jebent in bezit van een rijbewijs of bent van plan dit binnenafzienbare tijd tebehalen;

 • Jouwcommerciële ervaring breid je bij ons graag verderuit; 

 • Enthousiasme,een doelgerichte mindset en een buitengewone teamgeest vormen jouwhandelsmerk.

Waarga je werken

Bij Tempo-Team draaithet niet alleen om werken. Maar om groeien en jezelf ontwikkelen.Vanuit het kantoor in Lelystad ben je verantwoordelijk voor hetgebied: de Flevopolder (van Almere, Lelystad, tot Dronten enZeewolde). Hier bieden we jou de gelegenheid om jouw potentieel alsJunior Intercedent te ontplooien in een omgeving waar samenwerking,betrokkenheid en innovatie de boventoon voeren. Met doorlopendetraining en ondersteuning, en de sterke backing van de RandstadGroep, bieden we jou een fundament waarop je kunt bouwen aan eentoekomst die bij jou past. Sluit je aan bij ons en ontdek waaromwerken bij Tempo-Team niet simpelweg een baan is; het is een routenaar persoonlijke en professionelegroei.

Kom hiermet die baan!

Klaar voor actie?Verlang je naar ondersteuning en uitbreiding in jouw loopbaan?Tempo-Team staat klaar om jou als Junior Intercedent te voorzienvan voortdurende training en begeleiding om jouw groei tebevorderen. Waar wacht je nog op? Zet vandaag nog de stap en ontdekwaarom werken bij Tempo-Team niet enkel een job is, maar eenspannend avontuur naar persoonlijke en professionele bloei.

Lees hier meer

Deel deze vacature: